Roskilde Teaters bestyrelse

Formand:
Lars Olsen, Smedegårdsparken 8, 4000 Roskilde

Næstformand:
Helene Gyldenkerne, Kildehusvej 17, 4000 Roskilde

Leder af familie- og børneteatret:
Ebba Pilmann, Ruggårdsvej 18, 4000 Roskilde

Administrator:
Mette Nørremølle, Låddenhøj 49, 4000 Roskilde

Medlemmer:
Hanne Lindegaard Petersen, Møllevej 11, 4070 Kr. Hyllinge
Lynge Karlsson, Neergårdsparken 10, 4000 Roskilde
Birgit Cady Larsen, Irishaven 2, 4070 Kr. Hyllinge
Henrik Christiansen, Ibsgården 70 b, 4000 Roskilde

Mette Holm, Låddenhøj 81, 4000 Roskilde

Suppleant:
Marianne Munk Svendsen, Fyrrevej 17, 4000 Roskilde
Thomas Matyjasik, Ibsgården 64 b, 4000 Roskilde

Hjemmesiden:
Mette Nørremølle

Vi skylder Roskilde Kommune en stor tak for godt samarbejde og for økonomisk tilskud til foreningens drift.

Lars Olsen, formand for Roskilde Teaters bestyrelse