ROSKILDE TEATER – VÆRDIGRUNDLAG

Vi er en lokalt funderet non-profit forening, der drives på frivillig basis
Vi arrangerer forestillinger af professionel karakter
Vi skaber rum for refleksion – et åndehul i hverdagen
Vi bidrager til at styrke Roskildes kommunes kulturelle profil
Vi formidler teateroplevelser for børn, unge og voksne
Vi giver mulighed for at afprøve nye teateroplevelser i lokale rammer

Vi arrangerer 30-40 forestillinger hver sæson

Motto: Gå i teatret i din eget by!